Vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky, zákony

a usnesení zastupitelstva

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

 

 

Řád veřejného pohřebiště obce Pěnčín

OZV 2-2018

OZV 1-2018

OZV č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, systém nakládání se stavebním odpadem

 

 

25. 1. 2021

1. 1. 2019

25. 6. 2018

21.4.2015

OZV č.2.2015 o místním poplatku[1].doc  21.4.2015
Verejna vyhlaska o provádění zeměměřičských prací 21.4.2015

OZV č. 1/2012 k ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností

16.4.2012

OZV č. 1/2009 o místním poplatku za TKO

1.1.2010

OZV č 1/2003 o mistnich poplatcich

1.1.2004

OZV č. 1/2002 o znaku a praporu

15.9.2002

OZV č. 1/2001 systém shromažďování, sběru, přžepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, nakládání se stavebním odpadem

1.1.2002

OZV č. 7/1992 o zásadách chovu psů a ostatních zvířat

9.4.1992

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon

Směrnice

Usnesení zastupitelstva

2021

 

 

 

 

 

 

 

2020

 

  

2019  

2018 

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010