Vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky, zákony

a usnesení zastupitelstva

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

Oznámení o vyhlášení právního předpisu, OZV 3-2023 obce Pěnčín o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

OZV obce Pěnčín o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Oznámení o vyhlášení právního předpisu, OZV 1-2023 obce Pěnčín o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Oznámení o vyhlášení právního předpisu, OZV 2-2023 obce Pěnčín o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška obce Pěnčín o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Obecně závazná vyhláška obce Pěnčín o místním poplatku ze psů

OZV obce Pěnčín č. 2-2021

Řád veřejného pohřebiště obce Pěnčín

OZV 2-2018

OZV 1-2018

OZV č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, systém nakládání se stavebním odpadem

 

 

1. 2. 2024

 

 

 

1. 1. 2024

1. 1. 2024

25. 1. 2021

21. 12. 2020

1. 1. 2019

25. 6. 2018

21. 4. 2015

 

OZV č.2.2015 o místním poplatku[1].doc  21.4.2015
Verejna vyhlaska o provádění zeměměřičských prací 21.4.2015

OZV č. 1/2012 k ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností

16.4.2012

OZV č. 1/2009 o místním poplatku za TKO

1.1.2010

OZV č 1/2003 o mistnich poplatcich

1.1.2004

OZV č. 1/2002 o znaku a praporu

15.9.2002

OZV č. 1/2001 systém shromažďování, sběru, přžepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, nakládání se stavebním odpadem

1.1.2002

OZV č. 7/1992 o zásadách chovu psů a ostatních zvířat

9.4.1992

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon

Směrnice

Usnesení zastupitelstva

2021

 

 

 

 

 

 

 

2020

 

  

2019  

2018 

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010