Vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > O obci > Kanalizace ČOV svazek obcí Pěnčín - Laškov

Kanalizace ČOV svazek obcí Pěnčín - laškov

Kanalizace ČOV svazek obcí Pěnčín - Laškov
Pěnčín 109
798 57 Laškov

IČ: 65763173
DIČ: CZ65763173

 

ROK 2024

Vážení občané,

valná hromada Kanalizace ČOV svazek obcí Pěnčín – Laškov schválila dne 28. 11. 2023 dle propočtu firmy PROVOD – INŽENÝRSKÁ SPOLEČNOST, S.R.O., cenu stočného pro rok 2024. 

Stočné bude činit 75,97 Kč/m3 vč. DPH. Směrné číslo bylo stanoveno na 26,06 m3/obyv./rok.

V roce 2024 bude stočné fakturováno ve dvou zálohových fakturách. Vyúčtování proběhne v lednu 2025.

Níže najdete smlouvu o odvádění a čištění nebo jiné likvidaci odpadních vod, včetně všech příloh.

 

S úctou  

Bc. Eva Knajblová - předsedkyně Kanalizace ČOV svazek obcí Pěnčín – Laškov

David Kovář - místopředseda Kanalizace ČOV svazek obcí Pěnčín – Laškov

 

Smlouva o odvádění a čištění nebo jiné likvidaci odpadních vod

Příloha č. 2 Smlouvy o odvádění odpadních vod

Příloha č. 3 Smlouvy o odvádění odpadních vod - REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

Kanalizace ČOV svazek obcí Pěnčín - Laškov žádá majitele nemovitostí, které jsou připojeny ke kanalizační síti v obci Pěnčín, aby do pátku 5. ledna 2024 zaslali fotografie s aktuálním stavem svého vodoměru na e-mail: covpencinlaskov@seznam.cz. Pokud majitel připojené nemovitosti není schopen zvládnout tento úkon vlastními silami, nechť co nejdříve kontaktuje obsluhu čistírny odpadních vod na čísle 724 260 795. 

 

Schválený rozpočet na rok 2024; zveřejněno 8. 1. 2024

Veřejná vyhláška, Oznámení o zahájení řízení - Kanalizační a provozní řád kanalizačního systému vč. ČOV obcí Laškov a Pěnčín; zveřejněno 16. 1. 2024

Rozpočtové opatření č. 1-2024; zveřejněno 4. 4. 2024

Návrh na ZÚ za rok 2023; zveřejněno 13. 5. 2024

Zpráva o výsledku PH - DSO - Pěnčín-Laškov; zveřejněno 13. 5. 2024

Inventarizační zpráva za rok 2023; zveřejněno 13. 5. 2024

FIN 2-12 M za rok 2023; zveřejněno 13. 5. 2024

Rozvaha za rok 2023; zveřejněno 13. 5. 2024

Výkaz zisku a ztráty za rok 2023; zveřejněno 13. 5. 2024

Příloha za rok 2023; zveřejněno 13. 5. 2024

ZÁVĚREČNÝ ÚČET za rok 2023; zveřejněno 6. 6. 2024

Zpráva o výsledku PH - DSO - Pěnčín-Laškov; zveřejněno 6. 6. 2024

Inventarizační zpráva za rok 2023; zveřejněno 6. 6. 2024

FIN 2-12 M za rok 2023; zveřejněno 6. 6. 2024

Rozvaha za rok 2023; zveřejněno 6. 6. 2024

Výkaz zisku a ztráty za rok 2023; zveřejněno 6. 6. 2024

Příloha za rok 2023; zveřejněno 6. 6. 2024

 

ROK 2023

Schválený rozpočet DSO Kanalizace ČOV svazek obcí Pěnčín - Laškov na rok 2023

Střednědobý výhled rozpočtu DSO Kanalizace ČOV svazek obcí Pěnčín - Laškov na roky 2024-2026; zveřejněno 13. 1. 2023

Rozpočtové opatření č. 1-2023; zveřejněno 17. 3. 2023

Rozpočtové opatření č. 2-2023; zveřejněno 31. 3. 2023

VSVAK_Kanalizace COV svazek obci Pencin - Laskov_65763173_2022

DSO Kanalizace ČOV svazek obcí Pěnčín - Laškov, Návrh závěrečného účtu za rok 2022; zveřejněno 2. 6. 2023

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Kanalizace ČOV svazek obcí Pěnčín - Laškov; zveřejněno 2. 6. 2023

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí; zveřejněno 2. 6. 2023

Rozvaha; zveřejněno 2. 6. 2023

Výkaz zisku a ztráty; zveřejněno 2. 6. 2023

Příloha; zveřejněno 2. 6. 2023

Inventarizacni zprava o provedene inventarizaci majetku a zavazku DSO ke dni 31. 12. 2022; zveřejněno 2. 6. 2023

Vyuctovani financnich vztahu k jinym rozpoctum ke dni 31. 12. 2022; zveřejněno 2. 6. 2023

Rozpočtové opatření č. 3-2023; zveřejněno 26. 6. 2023

Rozpočtové opatření č. 4-2023; zveřejněno 26. 6. 2023

Rozpočtové opatření č. 5-2023; zveřejněno 26. 6. 2023

Závěrečný účet DSO Kanalizace ČOV svazek obcí Pěnčín - Laškov za rok 2022; zveřejněno 3. 7. 2023

Zprava o vysledku prezkoumani hospodareni DSO Kanalizace COV svazek obci Pencin - Laskov; zveřejněno 3. 7. 2023

Vykaz pro hodnoceni plneni rozpoctu uzemnich samospravnych celku a dobrovolnych svazku obci; zveřejněno 3. 7. 2023

Rozvaha; zveřejněno 3. 7. 2023

Vykaz zisku a ztraty; zveřejněno 3. 7. 2023

Priloha; zveřejněno 3. 7. 2023

Inventarizační zpráva o provedené inventarizaci majetku a zavazků DSO ke dni 31. 12. 2022; zveřejněno k 3. 7. 2023

Vyuctovani financnich vztahu k jinym rozpoctum ke dni 31. 12. 2022; zveřejněno 3. 7. 2023

Rozpočtové opatření č. 6-2023; zveřejněno 12. 9. 2023

Rozpočtové opatření č. 7-2023; zveřejněno 26. 10. 2023

Kanalizace ČOV svazek obcí Pěnčín - Laškov, Návrh rozpočtu na rok 2024; zveřejněno 27. 11. 2023

Oznámení o zveřejnění dokumentů

Rozpočtové opatření č. 8-2023; zveřejněno 4. 12. 2023

Rozpočtové opatření č. 9-2023; zveřejněno 21. 12. 2023

 

Rok 2022

www.obecpencin.cz/uredni-deska

DSO Kanalizace ČOV svazek obcí Pěnčín - Laškov, Návrh rozpočtu svazku na rok 2023; zveřejněno 14. 12. 2022

Návrh Střednědobého výhledu DSO Kanalizace ČOV svazek obcí Pěnčín - Laškov na roky 2024 - 2026; zveřejněno 14. 12. 2022

Rozpočtové opatření 5-2022; zveřejněno 15. 12. 2022

Rozpočtové opatření č. 4-2022; zveřejněno 22. 11. 2022

Rozpočtové opatření č. 3-2022; zveřejněno 16. 9. 2022

Rozpočtové opatření č. 2-2022; zveřejněno 3. 9. 2022

Rozpočtové opatření č. 1-2022; zveřejněno 1. 7. 2022

 

Rok 2021

Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu DSO Kanalizace ČOV Pěnčín - Laškov za rok 2021, zveřejněno 14. 7. 2021

DSO Kanalizace ČOV Pěnčín Laškov závěrečný účet 2020 schválený, zveřejněno 14. 7. 2021

Schválený střednědobý výhled rozpočtu DSO na roky 2022-2024, zveřejněno 4. 1. 2021

Schválený rozpočet DSO Kanalizace ČOV na rok 2021, zveřejněno 4. 1. 2021

Rozpočtové opatření 1-2020, zveřejněno 4. 1. 2021

 

Rok 2020 

Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu DSO Kanalizace ČOV na roky 2022-2024, zveřejněno 4. 12. 2020

DSO Kanalizace ČOV svazek obcí Pěnčín-Laškov Návrh rozpočtu svazku na rok 2021; zveřejněno 4. 12. 2020,

Závěrečný účet za rok 2019 DSO Kanalizace ČOV.pdf, zveřejněno 14. 7. 2020

Návrh závěrečného účtu DSO Kanalizace ČOV svazek obcí Pěnčín - Laškov za ro 2019.pdf; zveřejněno 25.5.2020

DSO Kanalizace ČOV svazek obcí Pěnčín- Laškov Rozpočtové opatření č.3-2019; zveřejněno dne 5. 1. 2020

DSO Kanalizace ČOV svazek obcí Pěnčín-Laškov Rozpočet DSO na rok 2020 schválený; zveřejněno 23. 1. 2020

Střednědobý výhled DSO Kanalizace ČOV svazek obcí na roky 2020-2022 schválený; zveřejněno dne 23. 1. 2020

 

Rok 2019

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO Kanalizace ČOV svazku obcí na roky 2020-2022; zveřejněno 13. 12. 2019

Návrh rozpočtu DSO Kanalizace ČOV svazku obcí na rok 2020; zveřejněno dne 13. 12. 2019

Rozpočet DSO Kanalizace ČOV svazku obcí Pěnčín - Laškov na rok 2019; zveřejněno dne 10. 1. 2019 

DSO Kanalizace ČOV svazek obcí Pěnčín-Laškov Rozpočtové opatření č. 1 - 2019; zveřejněno dne 14. 5. 2019

DSO Kanalizace ČOV svazek obcí Pěnčín-Laškov Rozpočtové opatření č. 2 - 2019; zveřejněno dne 3. 12. 2019

 

Rok 2018

Rozpočtové opatření č. 3 - 2018

DOS Kanalizace rozpočtové opatření č. 2-2018 

ČOV Kanalizace rozpočtové opatření č. 1-2018  

Rozpočtový výhled na 2019-2021

DSO Kanalizace ČOV svazek obcí Pěnčín-Laškov-oznámení o zveřejnění dokumentů; zveřejněno dne 12. 12. 2018

Rozpočtový výhled DSO na roky 2020 - 2021; zveřejněno dne 9. 1. 2019

Návrh rozpočtu DSO Kanalizace ČOV svazku obcí Pěnčín - Laškov na rok 2019; zveřejněno dne 12. 12. 2018