Vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > O obci > Aktuality > Připojení ke splaškové kanalizaci

Připojení ke splaškové kanalizaciDatum konání:
15.5.2023

Připojení ke splaškové kanalizaci

 

Vážení spoluobčané,

budování kanalizace, kterým žijeme už několik let, se blíží do finále. Projekt za více než dvě stě sedmnáct miliónů korun, na němž se podílíme společně se sousedním Laškovem, zahrnuje výstavbu čistírny odpadních vod a kilometrů stokových sítí v obou obcích.

Děkuji vám za to, že jste byli trpěliví a jak dobře jste mnohdy nelehkou situaci související s realizací této významné investiční akce zvládli.

Nyní se dostáváme do fáze, na kterou už všichni čekáme.

Od 15. května 2023 bude možné, abychom se ke kanalizaci připojili.

Vzhledem k povinnosti dodržet všechny stanovené podmínky však nemůže jít o „hurá akci“ kohokoli z nás. Je třeba respektovat jasně daná pravidla. Ujišťuji vás, že každý bude mít na připojení ke kanalizaci dostatek času.

Finální připojení vaší nemovitosti ke stokové síti v obci

musí proběhnout následovně:

- je nutné připojit všechny kanalizační vývody z vašeho domu (toaleta, kuchyně, koupelna, dílna atd.)

POZOR!

Do kanalizace se nesmí připojit dešťové vody, tj. např. svody ze střech, odvodnění dvora nebo jiných ploch!!!

Do kanalizace NESMÍ BÝT PŘEČERPÁN obsah vaší stávající jímky splašků!!!

 

- kontaktujete technika na telefonním čísle 724 260 795, kterému oznámíte, že jste připraveni k připojení a dohodnete si termín kontroly finálního napojení vaší nemovitosti na splaškovou kanalizaci

- technik vaše finální napojení (toto NESMÍ být zasypáno) zkontroluje a provede jeho fotodokumentaci; fotodokumentace je nezbytným podkladem napojení ke stokové síti a je rovněž nutná pro případné pozdější reklamace

- technikem bude sepsán protokol o kontrole vašeho připojení; převezme si také vaše čestné prohlášení, které se týká odvodu dešťových vod, likvidace obsahu stávající jímky splašků, napojení dle povoleného projektu atd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Smlouvu o odvádění splaškových odpadních vod s DSO Kanalizace ČOV svazek obcí Pěnčín - Laškov budete podepisovat v průběhu podzimu a bude platit od 1. 1. 2024, do té doby nebudete hradit stočné. O výši stočného budete včas informováni.

Věříme, že díky odpovědnému přístupu každého z nás proběhne připojení ke kanalizaci hladce. Naše obec pak bude patřit k těm, kde se podařilo udělat další krůček ke zkvalitnění života obyvatel i životního prostředí.

 

Čestné prohlášení, protokol o připojení nemovitosti na splaškovou kanalizaci a informace o tom, co do kanalizace nepatří, jsou přílohou tohoto sdělení. 

 

S úctou

 

Bc. Eva Knajblová   

starostka obce Pěnčín

a                                                                         

předsedkyně DSO Kanalizace ČOV svazek obcí Pěnčín - Laškov

 

Čestné prohlášení.pdf

Protokol o kontrole připojení nemovitosti na splaškovou kanalizaci.pdf

Co do kanalizace nepatří.pdf